Uoffisiell side om fragglene på norsk
Header

Internasjonalt prosjekt

 

Som nevnt tidligere var Fragglene hele tiden tenkt som en internasjonal produksjon. Fragglene har blitt vist i over 90 land rundt om i verden og dubbet til 13 språk. Størsteparten av episodene – alt som foregikk i Fraggelberget eller Gorgenes verden, ble tatt opp i Jim Hensons studio i Toronto, Canada. Men da fragglene beveget seg ut i den menneskelige verden ville lokale produsenter ta over for de forskjellige landenes versjoner.

Det Ytre Rom var et verksted i Nord-Amerika (slik vi også kjenner det fra den norske versjonen), et fyrtårn i England, et bakeri i Frankrike eller et verksted i Tyskland.

Dette innebar at det var bruk for fire ulike skuespillere:

Gerry Parks var den amerikanske oppfinneren.

Fulton Mackay fra den engelske produksjonen var fyrvokter.

Michel Robin fra den franske produksjonen var baker. Sprockets navn ble endret til Croquette.

Hans Helmutt Dickow fra den tyske produksjonen var oppfinner.

Tilbake